Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

ΆΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Ο ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Ο ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ

Ο 16ος αιώνας είναι αυτός που σημαδεύει έντονα την ιστορία της Ελλάδος μέσα από δύο μεγάλους άξονες, αυτόν της Τουρκοκρατίας και αυτόν της Γαληνότατης Βενετιάς, που ενισχυμένη με βυζαντινή κληρονομιά, κυριαρχούσε στα λιμάνια και πρωτοστατούσε στο εμπόριο και στη διοίκηση. Ωστόσο, ο Ελληνισμός έδινε τον αγώνα επιβίωσή του, τόσο μέσα στον ίδιο του τον εδαφικό χώρο όσο και έξω από αυτόν, στην Ευρώπη, με άμυνες που και στις δυο περιπτώσεις αν και διαφορετικού χαραχτήρα, στάθηκαν εκδηλωτικές και ευεργετικές για τον δυτικό κόσμο.
Στην πρώτη περίπτωση, που ο ελληνισμός δυναστεύονταν από το σπαθί του Τούρκου δυνάστη, με βαριά φορολογία την ίδια τη ζωή, την ελευθερία και την πίστη, η Θεία Πρόνοια, αποστέλλει μια σωρεία αγίων και δασκάλων, μορφών γνώσης και Ορθοδοξίας για να κρατήσουν με τρόπο και δράση, τον ταλαίπωρο λαό που καθημερινά στέναζε και υπέφερε σκληρά.
Στη δεύτερη περίπτωση Έλληνες που δεν μπόρεσαν να αντέξουν τον τουρκικό ζυγό, πέρασαν μέσω των Επτανήσων στην Ευρώπη, κυρίως στην Ιταλία και κατέθεσαν το δικό τους πολιτισμό με αποτέλεσμα να γονιμοποιήσουν ευρύτερα τη δυτική σκέψη και κουλτούρα και να γεννηθεί μια πολιτιστική Αναγέννηση.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

H έρευνα αυτή καλύπτει την ενδεικτική και όχι εξαντλητική -επικεντρωμένη στον Άγιο Γεράσιμο- βιβλιογραφία και υμνογραφία. Πληροφοριακό υλικό αντλήθηκε εντός και εκτός Ελλάδας. Ήτοι: από την Βρετανική, από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, από την Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, από την Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη Αργοστολίου, από την Ιακωβάτειο Βιβλιοθήκη Ληξουρίου, από την βιβλιοθήκη του Γερασίμου Σωτ. Γαλανού και από την δική μου. Παραθέτω τους τίτλους των έργων, περιγραφή –όπου κρίνεται αναγκαία-, και βασικά βιβλιογραφικά στοιχεία.
Στην Βρετανική Βιβλιοθήκη στο Λονδίνο υπάρχει η πρώτη έκδοση -1625- του: «Βιβλίον του Ορθού Λόγου, βεβαίωσις καλούμενον. Τυπωθέν διά δαπάνης και επιμελείας του θεοφιλεστάτου επισκόπου πρώην Μαΐνης κυρίου Ιερεμίου, εν Λωνδώνη παρά Ιωάννη τω Άβιλανδ κατά τω αχκε΄ έτος της ενσάρκου του Σωτήρος ημών οικονομίας» (32 σελίδες,15 Χ 21 εκ.). Επίσης, ένα αντίτυπο του σπάνιου αυτού φυλλαδίου φυλάσσεται στην Ιακωβάτειο Βιβλιοθήκη Ληξουρίου, άλλο ένα στα Κρατικά Αρχεία Βενετίας -το οποίο είναι υπογεγραμμένο από τον επίσκοπο Ιερεμία Κατζαΐτη-, ένα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, ένα στην βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά και άλλο ένα στην βιβλιοθήκη της Μονής Κωνσταμονίτου στο Άγιο Όρος.

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Ο ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΕΣ ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ «1716-2016, 300 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 300 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ